Na pouti – díl III. – Garabandal

Čtvrtý den jsme dorazili do dalšího místa zjevení Panny Marie – Garabandalu. Ten den byl zrovna svátek sv. Michaela archanděla, takže jsme o vesnici níže mohli alespoň z okénka autobusu zahlédnout, jak zde lidé tento svátek slaví. Silnici několik kilometrů lemovala zaparkovaná auta. Na obří louce byl trh se zvířaty. Možná to byla jen výstava. Netuším, protože nám čas nedovolil zastavit a vše zjistit a třeba i v klidu nafotit…

Na louce bylo k vidění mnoho krav, býků, oveček i koně, které sem zřejmě majitelé přivedli z okolních kopců, protože na silnici bylo směrem do hor vidět mnoho stop trusu.. Byla to v těch horách ale nádherná podívaná… Lidé u zaparkovaných aut kempovali, grilovali a pochutnávali si na různých dobrotách. Nechyběly ani řady stánků, jak je známe z našich poutí.  Z autobusu jsem zahlédla, že je tam i podium, takže asi došlo také na kulturní program.

My jsme ale měli namířeno o pár kilometrů v horách ještě výše, kde se v roce 1961 čtyřem děvčatům zjevila Panna Maria.  Některé údaje jsem si dovolila zkopirovat z webu www.garabandal.cz :

San Sebastián de Garabandal (zkráceně Garabandal) je malá vesnička v severním Španělsku, v přímořské provincii Kantabria. Leží na nádherném místě 600 m nad mořem, blízko hor Pena Sagra. Žije zde asi 300 obyvatel.

Večer v neděli 18. června 1961 si na okraji této vesnice hrály čtyři dívky: Conchita /čti: končita/ Gonzales, Maria Dolores (Mari-Loli nebo jen Loli) Mazon, Jacinta /čti:chacinta/ Gonzales a Maria Cruz (Mari-Cruz) /čti:kruz/ Gonzales. (Nejsou příbuznými, i když tři z nich mají stejná příjmení.) Maria Cruz měla v té době jedenáct, ostatním bylo dvanáct let a všechny pocházejí z chudých rodin.

Najednou uslyšely silný hřmot, něco jako bouřku, a viděly před sebou zářivou postavu, jež zjevně nepocházela z tohoto světa, kterou podle dětí nemohl být nikdo jiný než anděl. (Později se ukázalo, že to byl sv. archanděl Michael.)

V následující dny, vždy kvečeru, se šly dívky pomodlit na místo zjevení růženec. Třetí den se anděl zjevil znovu a pak se déle než týden jeho příchod opakoval skoro denně. S děvčaty, která upadala do extáze (viz Extáze), rozmlouval.

V sobotu 1. července jim oznámil, že následujícího dne je navštíví Panna Maria.

To byl začátek událostí v Garabandalu.

Další informace o zjeveních v Garabandalu najdou zájemci zde

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.