Červencová Kněžská kruciáta na Antonínku

První úterý v červenci se na Svatém Antonínku při Kněžské kruciátě sešli za oltářem P. Miroslav Hřib a P. Josef Červenka. Před mší sv. P. Červenka prozradil, že oba přijali kněžské svěcení před pětadvaceti lety a právě v úterý 6. 7. tomu bylo přesně pětadvacet let. co P. Červenka slavil ve svém rodném Újezdci u Uherského Brodu primiční mši svatou.

P. Josef Červenka je v současné době farářem ve farnosti Soběchleby u Hranic na Moravě.
P. Červenka je velký zpěvák
Promluvu měl P. Miroslav Hřib.